Registrace
Zaregistrujte se ZDARMA! a získejte následující výhody:
 • ušetříte při nákupu vstupních materiálů nebo služeb
 • zvýšíte počet objednávek
 • budete pravidelně informováni o novinkách na trhu
 • Pole označená * jsou povinná pole
Návod, jak zaregistrovat firmu popisuje toto krátké video.
1
Základní údaje
Neplatné IČ
Vyplněné IČ neodpovídá danému státu.

Firma je již zaregistrovaná. Přihlašte se svými přihlašovacími daty v Moje ABC. Zapomněli jste heslo?

 240518:
2
Uživatelské jméno
Uživatelské jméno (min. 4 znaky)
Uživatelské jméno již existuje.
3
Kontaktní údaje

Pravidla ABC používání reklamních služeb ABC Českého Hospodářství a.s.

Tato pravidla používání reklamních služeb ABC Českého Hospodářství a.s. (dále jen Pravidla ABC) upravují práva a povinnosti:

ABC Českého Hospodářství a.s.,
se sídlem: Šostakovičovo nám. 1515, Praha 5, PSČ 155 00, IČ: 25068695
jako poskytovatele

a

registrovaného uživatele/objednatele

při poskytování reklamních služeb na webových stránkách společnosti ABC Českého Hospodářství.

Pravidla ABC jsou závazné obchodní podmínky pro poskytování služeb, jejichž odsouhlasením, při registraci do systému ABC Českého Hospodářství (viz. kapitola 3.) nebo objednávkou placených služeb a uzavřením smlouvy, se uživatel/objednatel zavazuje dodržovat pravidla zde stanovená.

 1. Reklamní služby ABC Českého Hospodářství

  Jsou poskytovány prostřednictvím internetových stránek www.abc.cz, www.abcsk.sk, www.abceu.eu, www.abcpl.pl a jejich podstránkami, případně dalšími stránkami, které jsou z těchto odkazovány nebo se na ně odkazují, dále jen systém ABC.
  Těmito službami se rozumí:

  • Firemní prezentace uživatele/objednatele uveřejněním jím zvolených firemních údajů v katalogu firem
  • Poptávky - služba umožňující vkládání a rozesílání poptávek uživatele/objednatele a přístup do katalogu poptávek
  • Nabídky - služba umožňující vkládání a rozesílání nabídek uživatele/objednatele a přístup do katalogu nabídek
  • Servis – služba zajišťuje vkládání a zveřejňování nabídek vytvořených poskytovatelem pro uživatele/objednatele
  • Poptávky, nabídky e-mailem - služba umožňující uživateli/objednateli dostávat vyžádané informace o zveřejněných poptávkách a nabídkách v systému ABC prostřednictvím e-mailu.
  • TOP reklama – odkaz na firemní prezentaci nebo na konkrétní nabídku umístěný na výjimečném místě systému ABC
  • E-shop – internetový obchod založený pro potřeby uživatele/objednatele v systému ABC.

  Katalog firem
  Katalogem firem se rozumí soubor údajů uveřejněných ve firemní prezentaci jednotlivých uživatelů/objednatelů poskytnutých při registraci či v průběhu trvání smluvního vztahu, které jsou veřejně přístupné pro ostatní uživatele/objednatele. Je členěn na obory činnosti a v rámci oborů na podobory činnosti. V katalogu firem lze vyhledávat podle těchto oborů a podoborů a dále podle klíčových slov a regionu.

  Katalog poptávek / nabídek
  Katalogem poptávek/nabídek se rozumí přehled poptávek (nabídek) vložených jednotlivými uživateli/objednateli do systému ABC, které jsou veřejně přístupné pro ostatní uživatele/objednatele. V katalogu poptávek/nabídek lze vyhledávat podle oborů a podoborů katalogu a klíčových slov.

 2. Detailní popis reklamních služeb ABC Českého Hospodářství

  1. Firemní prezentace

   Firemní prezentací se rozumí zobrazení údajů o uživateli/objednateli – podnikatelském subjektu. Je umístěna v katalogu firem v podoborech, do kterých vzhledem k činnosti subjektu patří. Může obsahovat informace, které:

   • uživatel/objednatel uvede při registraci do systému ABC, nebo
   • uživatel/objednatel uvede prostřednictvím účtu Moje ABC kdykoli v průběhu zobrazení firemní prezentace, nebo
   • uživatel/objednatel předá poskytovateli v elektronické formě (logo, fotografie…) v průběhu zobrazení firemní prezentace, nebo
   • byly doplněny administrátory ABC Českého Hospodářství tak, aby byly v souladu s veřejnými rejstříky obchodních subjektů (Obchodní rejstřík, ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů), nebo aby byly v souladu s informacemi, které o sobě uživatel/objednatel prostřednictvím internetu a jiných zdrojů sám zveřejňuje, nebo
   • byly jinak smluvně dohodnuty

   Rozsah firemní prezentace je tvořen zobrazením jednotlivých částí prezentace:

   1. Uveřejnění údajů na www.abc.cz – zobrazení firemní prezentace v katalogu firem na adrese www.abc.cz.
   2. Uveřejnění údajů na www.abcsk.sk – zobrazení firemní prezentace v katalogu firem na adrese www.abcsk.sk.
   3. Uveřejnění údajů na www.abceu.eu – zobrazení firemní prezentace v katalogu firem na adrese www.abceu.eu.
   4. Uveřejnění údajů na www.abcpl.pl – zobrazení firemní prezentace v katalogu firem na adrese www.abcpl.pl.
   5. Výrobky / činnosti a klíčová slova – uvedení určitého počtu výrobků nebo činností (firemních produktů). Výrobek nebo činnost musí být dostatečně přesně specifikován a musí souviset s oborem činnosti uživatele/objednatele. Název výrobku nebo činnosti může obsahovat maximálně 50 znaků a popis maximálně 150 nebo 250 znaků (podle typu uživatele/objednatele, bod 3.1). Ke každému výrobku/činnosti lze uvést klíčové slovo (nebo sousloví maximálně z 3 slov), podle kterého také dochází k vyhledání výrobku nebo činnosti. *
   6. Interaktivní odkaz na e-mail a www – odkazy na e-mail a www stránky uvedené v prezentaci aktivně odkazují na vytvoření e-mailové zprávy pro uživatele/objednatele nebo umožňují přechod na firemní www stránky uživatele/objednatele. *
   7. Základní popis – stručná informace o uživateli/objednateli zobrazená současně v přehledu firem v katalogu firem. Může obsahovat maximálně 250 nebo 500 znaků (podle typu uživatele/objednatele, bod 3.1) a musí se jednat o souvislý text. Nesmí obsahovat interaktivní odkazy. *
   8. Profil firmy – podrobný popis podnikatelského subjektu. Může obsahovat maximálně 500 znaků a nesmí obsahovat interaktivní odkazy a obrázky. *
   9. Firemní logo - umístění firemního loga uživatele/objednatele (formát gif, rozměr 150x75pixel/72dpi pro normální zobrazení a 238x119pixel/72dpi pro detailní zobrazení).
   10. Záhlaví a vzhled prezentace – služba umožňuje změnu základního barevného vzhledu a vzhledu záhlaví stránky dle individuálních požadavků uživatele/objednatele (formát jpg nebo png, maximální velikost 100kB, rozměr 959x200pixel) *
   11. Foto v prezentaci firmy – fotografie zobrazené ve firemní prezentaci. Fotografie nesmí zobrazovat firemní logo (formát jpg, rozměr 153x104pixel/72dpi pro normální zobrazení a 506x340pixel/72dpi pro detailní zobrazení).

   * Tuto část firemní prezentace si uživatel/objednatel spravuje samostatně prostřednictvím účtu Moje ABC. Údaje jsou zveřejněny do 48 hodin v pracovní dny.

  2. Poptávky

   Služba Poptávky umožňuje:

   1. vkládání a zveřejnění vlastních poptávek uživatele/objednatele do systému po splnění těchto podmínek:
     • poptávka musí být zařazena v katalogu do těch podoborů, do kterých vzhledem k poptávanému předmětu patří. Pokud není, při vkládání poptávky uživatelem/objednatelem, toto zařazení provedeno správně nebo je nepřesné, poskytovatel si vyhrazuje právo toto zařazení změnit. Uživatel/objednatel se zavazuje zařazovat poptávky do těch oborů a podoborů, kam obsahově patří. Je možné zařazení maximálně do 4 podoborů v katalogu
     • cena poptávaného zboží nebo služeb musí být minimálně 10000,-Kč
     • obsahem poptávky nesmí být nabízení zboží nebo služeb a to ani zprostředkované
     • text poptávky nesmí obsahovat kontaktní údaje
     • součástí poptávky může být obrázek nebo příloha v podporovaných formátech, který nesmí obsahovat logo nebo kontaktní údaje
     • poptávka uživatele/objednatele nesmí obsahovat obdobné informace jako jiná jeho aktuálně zveřejněná poptávka v katalogu poptávek.
     • poptávka uživatele/objednatele nesmí být v rozporu s těmito Pravidly ABC a právními předpisy
     • v případě splnění uvedených podmínek je poptávka zveřejněna do 48 hodin v pracovní dny
    • rozeslání zveřejněné poptávky prostřednictvím e-mailu do 24 hodin od zveřejnění poptávky na e-mailové adresy těch uživatelů/objednatelů, kteří mají zájem o informace z daného podoboru katalogu poptávek
    • přístup do katalogu poptávek a možnost vyhledávání poptávek jiných uživatelů/objednatelů
    • přístup ke kontaktním údajům uvedených u poptávek jiných uživatelů/objednatelů po 21 dnech od data uveřejnění poptávky
   2. Kontakty k poptávkám – služba, která umožňuje přístup ke kontaktním údajům uvedených u poptávek jiných uživatelů/objednatelů ihned a kdykoli po uveřejnění poptávky
  3. Nabídky

   Služba Nabídky umožňuje:

   1. přístup do katalogu nabídek a možnost vyhledávání nabídek jiných uživatelů/objednatelů
   2. vkládání vlastních nabídek uživatele/objednatele do systému po splnění těchto podmínek:
    • nabídka musí být zařazena v katalogu do těch podoborů, do kterých vzhledem k nabízenému předmětu patří. Pokud není, při vkládání nabídky uživatelem/objednatelem, toto zařazení provedeno správně nebo je nepřesné, poskytovatel si vyhrazuje právo toto zařazení změnit. Uživatel/objednatel se zavazuje zařazovat nabídky do těch podoborů, kam obsahově patří. Je možné zařazení maximálně do 4 podoborů v katalogu.
    • součástí nabídky může být obrázek nebo příloha v podporovaných formátech
    • nabídka uživatele/objednatele nesmí obsahovat obdobné informace jako jiná jeho aktuálně zveřejněná nabídka v katalogu nabídek
    • nabídka nesmí být v rozporu s těmito Pravidly ABC a právními předpisy
    • nesmí být zveřejňovány nabídky zprostředkované pro třetí osobu
    • minimální doba zveřejnění nabídky je 3 týdny
    • uživatel/objednatel smí za jednu firmu (podnikatelský subjekt) vložit maximálně 5 nabídek se stejným datem „Platnost od“
    • v případě splnění uvedených podmínek je nabídka zveřejněna do 48 hodin v pracovní dny
   3. rozeslání zveřejněné nabídky prostřednictvím e-mailu do 24 hodin od zveřejnění nabídky na e-mailové adresy těch uživatelů/objednatelů, kteří mají zájem o informace z daného podoboru katalogu nabídek
  4. Servis

   Služba, která zajišťuje vkládání a zveřejňování nabídek vytvořených poskytovatelem pro uživatele/objednatele. Informace potřebné pro jejich tvorbu jsou získány prostřednictvím individuálních jednání s uživatelem/objednatelem nebo z informací, které o předmětu nabídky uživatel/objednatel prostřednictvím internetu a jiných zdrojů sám zveřejňuje. Podle počtu zveřejněných nabídek je služba poskytována ve variantě:

   1. Servis … vytvoření 9 unikátních nabídek. Tyto nabídky jsou nepřetržitě zveřejněny a jednou za 21 dnů rozeslány prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy těch uživatelů/objednatelů, kteří mají zájem o informace z daného podoboru katalogu nabídek.
   2. Optimum servis … vytvoření 15 unikátních nabídek. Tyto nabídky jsou nepřetržitě zveřejněny a jednou za 21 dnů rozeslány prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy těch uživatelů/objednatelů, kteří mají zájem o informace z daného podoboru katalogu nabídek.
   3. Full servis … vytvoření 21 unikátních nabídek. Tyto nabídky jsou nepřetržitě zveřejněny a jednou za 21 dnů rozeslány prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy těch uživatelů/objednatelů, kteří mají zájem o informace z daného podoboru katalogu nabídek.
  5. Poptávky, nabídky e-mailem

   Jedná se o službu, která zajišťuje zasílání poptávek a nabídek z vybraných podoborů katalogu poptávek a nabídek do e-mailové pošty uživatele/objednatele. Nastavení této služby lze provést při registraci do systému ABC Českého Hospodářství, nebo následně kdykoli po přihlášení do účtu Moje ABC. Součástí tohoto nastavení je souhlas uživatele/objednatele se zasíláním poptávek a nabídek.

  6. TOP reklama

   Prostřednictvím TOP reklamy může uživatel/objednatel více zviditelnit svou firemní prezentaci nebo svou nabídku na dohodnutou dobu. Přesné datum počátku a ukončení zobrazování reklamy je dohodnuto mezi poskytovatelem a uživatelem/objednatelem individuálně dle obsazenosti jednotlivých reklamních pozic. Podle umístění a zacílení se TOP reklama dělí na:

   1. TOP společnost (v katalogu firem) - jedná se odkaz na firemní prezentaci ve formě obrázku zobrazující firemní logo a název firmy (subjektu). Je umístěn v katalogu firem, po výběru konkrétního oboru, v sekci „ABC doporučuje“. Je k dispozici až 8 pozic pro tuto reklamu (1reklama = 1pozice). V jeden okamžik jsou viditelné 4 pozice a automaticky dochází ke střídání se skrytými pozicemi každých 5 sekund.
   2. TOP oborová nabídka (v katalogu nabídek) - jedná se odkaz na detail nabídky. Je ve formě obrázku zobrazující předmět a název nabídky, který je umístěn v katalogu nabídek, po výběru konkrétního oboru, v sekci „ABC doporučuje“. Je k dispozici až 8 pozic pro tuto reklamu (1reklama = 1pozice). V jeden okamžik jsou viditelné 4 pozice a automaticky dochází ke střídání se skrytými pozicemi každých 5 sekund.
   3. TOP nabídka (na hlavní stránce) - jedná se odkaz na detail nabídky, který je ve formě obrázku zobrazující předmět a název nabídky. Je umístěn na hlavní stránce (home page) systému ABC. Je k dispozici až 10 pozic pro tuto reklamu (1reklama = 1pozice). V jeden okamžik je viditelných 5 pozic a automaticky dochází ke střídání se skrytými pozicemi každých 5 sekund.
  7. E-shop

   Služba E-shop poskytuje uživateli/objednateli prostředí pro provozování elektronického obchodu. Elektronický obchod lze provozovat na výchozí URL adrese, která je k dispozici od poskytovatele, nebo lze na stránky e-shopu odkazovat z jiné URL adresy, kterou si uživatel/objednatel určí. Nastavení domény, která je obsažena v této určené URL adrese provádí uživatel/objednatel sám. Přiřazení této URL adresy příslušnému e-shopu provede na základě požadavku uživatele/objednatele administrátor poskytovatele.
   V rámci této služby má uživatel/objednatel k dispozici všechny potřebné nástroje pro administraci a provoz poskytnutého e-shopu ve smyslu jeho používání k účelu, pro který je určen. Poskytovatel za tento provoz nijak nezodpovídá. Podle počtu položek zboží se služba e-shop dělí na:

   1. omezený počet položek – e-shop lze naplnit pouze do stanoveného počtu položek zboží.
   2. neomezený počet položek – e-shop nemá žádné omezení pro počet položek, kterými je naplněn
 3. Registrace

  Registrace do systému ABC je proces, při kterém uživatel zadá informace, které jsou systémem ABC požadovány a zvolí si uživatelské jméno, které následně používá pro přihlášení do účtu Moje ABC. Po dokončení procesu registrace je uživateli automaticky odesláno heslo na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Kombinaci zvoleného uživatelského jména a tohoto hesla používá uživatel k přístupu do účtu Moje ABC. Prostřednictvím tohoto účtu uživatel provádí administraci služeb a získává o nich statistické informace. Zároveň si může v tomto účtu přístupové heslo změnit.
  Registrovat se může pouze uživatel - podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) ve smyslu platných právních předpisů. Jedním z povinných údajů, který musí uživatel při registraci zadat je IČ.

  Registrovaní uživatelé se zavazují dodržovat tato Pravidla ABC.

  Registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností:

  • Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností.
  • Registrovaný uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tato data do 30-ti dnů od okamžiku, kdy změna nastala.
  • V případě, že poskytovatel při registraci, nebo kdykoliv v průběhu užívání služeb poskytovatele uživatelem, zjistí rozpor registračních údajů se skutečností, upozorní na tuto skutečnost uživatele a ten je povinen tento nedostatek odstranit do 10-ti dní ode dne upozornění poskytovatelem.
  • Jestliže uživatel tento nedostatek v přiměřené lhůtě neodstraní, má poskytovatel právo registraci zrušit a nezveřejnit žádné ze záznamů tohoto uživatele.
  • Registrací uživatel souhlasí se zařazením jím uvedených kontaktních údajů do databáze obchodních kontaktů ABC Českého Hospodářství a.s. Tyto údaje slouží pro řádné plnění poskytovatele dle těchto pravidel a interní potřebu poskytovatele. Elektronická adresa uživatele může být použita pouze pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných služeb poskytovatele.
  1. Typy Registrovaných uživatelů

   1. Zdarma registrovaný uživatel

    Zdarma registrovaný uživatel je takový uživatel, který se zdarma řádně zaregistruje do systému. Služby systému ABC Českého Hospodářství, které má zdarma registrovaný uživatel od okamžiku registrace k dispozici:

    • Poptávky podle bodu 2.2.1
    • Nabídky podle bodu 2.3.1.
    • Poptávky, nabídky e-mailem podle bodu 2.5.

    Zdarma registrovaný uživatel získává službu Firemní prezentace v tomto rozsahu:

    • Uveřejnění údajů na www.abc.cz podle bodu 2.1.1 pro podnikatelské subjekty se sídlem v České republice
    • Uveřejnění údajů na www.abcsk.sk podle bodu 2.1.2 pro podnikatelské subjekty se sídlem ve Slovenské Republice
    • Uveřejnění údajů na www.abceu.eu podle bodu 2.1.3 pro podnikatelské subjekty se sídlem mimo Českou Republiku, Slovenskou Republiku a Polsko
    • Uveřejnění údajů na www.abcpl.pl podle bodu 2.1.4 pro podnikatelské subjekty se sídlem v Polsku
    • Výrobky / činnosti a klíčová slova podle bodu 2.1.5 v počtu 3 výrobků nebo činností (každý max. o délce 250 znaků) a žádného klíčového slova
    • Základní popis podle bodu 2.1.7.
   2. Registrovaný uživatel/objednatel - Člen ABC Českého Hospodářství

    Registrovaným uživatelem/objednatelem - Členem ABC Českého Hospodářství (dále jen Člen ABC) se stává uživatel/objednatel, který uzavřel s poskytovatelem smlouvu o poskytování placených služeb. Pokud objednatel neprovedl předchozí registraci zdarma, je objednatel registrován do systému poskytovatelem po uzavření písemné smlouvy o poskytování služeb.
    Člen ABC má k dispozici od okamžiku registrace stejné služby systému ABC jako Zdarma registrovaný uživatel a navíc má k dispozici takové služby a v takovém rozsahu, jaké jsou specifikovány smlouvou, uzavřenou s poskytovatelem. Zobrazení jeho firemní prezentace je ve formě „mikrostránky“ (zobrazení imitující samostatnou www stránku).

  2. Doba trvání registrace a způsoby ukončení registrace

   1. Registrace zdarma trvá po dobu neurčitou. Tuto registraci může zdarma registrovaný uživatel ukončit kdykoli prostřednictvím ovládacího prvku Zrušení registrace prostřednictvím účtu Moje ABC. Registrovaný uživatel/objednatel - Člen ABC Českého Hospodářství nemůže registraci ukončit po dobu trvání smluvního vztahu dle smlouvy o poskytování placených služeb.
   2. Poskytovatel může registraci ukončit pro porušování podmínek smluvního ujednání, kterým se rozumí porušování těchto Pravidel ABC nebo porušování Obchodních podmínek smlouvy o poskytování služeb, nebo byla-li registrace založena za účelem páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti.
   3. Po ukončení registrace si poskytovatel vyhrazuje právo uchovávat v systému údaje, které byly součástí firemní prezentace.
 4. Práva a povinnosti uživatele/objednatele

  1. Uživatel/objednatel tímto výslovně prohlašuje, že obsah získané nabídky/poptávky neposkytne třetím osobám, a to především osobám, které předmětem svého podnikání jsou nebo by mohly být v přímém soutěžním vztahu k poskytovateli. Uživatel/objednatel se tímto zavazuje vynaložit přiměřené úsilí, aby osoby, které jsou nebo by mohly být konkurencí poskytovatele, nemohly využít nebo získat data, informace, know-how poskytovatele.

  2. Jestliže uživatel/objednatel poruší výše uvedenou povinnost, je poskytovatel oprávněn na něm požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a náhradu vzniklé škody.

  3. Uživatel/objednatel tímto souhlasí s tím, že poskytovatel bude zasílat uživateli/objednateli e-mailové zprávy v souvislosti s poskytovanou službou (např. měsíční statistiky), zprávy obsahující informace o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované poskytovatelem, marketingová sdělení a informace o produktech jeho partnerů, apod.

 5. Ochrana poskytovaných údajů

  1. Uživatel/objednatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje nebo osobní údaje osob s ním spojených, které poskytl k uveřejnění, byly zpracovány poskytovatelem a s jejich uveřejněním v systému ABC. Jsou-li takto poskytovány údaje třetích osob, uživatel/objednatel prohlašuje, že souhlas s nakládáním s osobními údaji byl těmito osobami udělen.

  2. Uživatel/objednatel není oprávněn odepřít svůj souhlas s poskytnutím, zpracováním a uveřejněním osobních údajů, pokud tyto údaje jsou veřejně přístupné např. z jiných veřejných registrů a databází. Odepření takového souhlasu Členem ABC není důvodem k vrácení ceny služby za období, po které byl takový souhlas odepřen, i pokud je tím plnění ze strany poskytovatele znemožněno.

  3. Uživatel/objednatel tímto potvrzuje, že veškeré údaje takto poskytované jsou pravdivé.

 6. Závěrečná ustanovení

  1. Uživatel/objednatel a poskytovatel se zavazují dodržovat tato Pravidla ABC od okamžiku registrace.

  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel ABC, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoliv změny jsou vůči objednateli/uživateli účinné od okamžiku jejich zveřejnění na www.abc.cz.