Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.
PRHAS s.r.o.

Výrobky, činnosti

Prodej hasicích přístrojů a příslušenství Praha
Zajišťujeme prodej hasicích přístrojů a kompletního příslušenství. V nabídce našeho eshopu naleznete hasicí přístroje, požární vodovody, autonomní hlásiče, orientační tabulky, sorpční látky, požární knihy a další příslušenství hasicích přístrojů.

Servis a revize hasicích přístrojů Praha
Poskytujeme servis a revize hasicích přístrojů dle vyhlášky Mvč246/2001 Sb. Servis a revize hasicích přístrojů realizujeme v rámci celé České republiky.

Vodní hasicí přístroje Praha
Vodní hasicí přístroje jsou vhodné především pro hašení pevných látek. Vodní hasicí přístroje jsou certifikovány dle evropské normy ČSN EN – 3.

Sněhové hasicí přístroje Praha
Obstaráváme sněhové hasicí přístroje s obsahem oxidu uhličitého. Sněhové hasicí přístroje zajišťujeme ve 2 nebo 5 Kg balení. V rámci hl. města Prahy hasicí přístroje dovážíme ZDARMA.

Práškové hasicí přístroje Praha
Práškové hasicí přístroje dodáváme v různých velikostech. Práškové hasicí přístroje jsou vhodné především na hašení elektrických zařízení, hořlavých plynů, pevných materiálů apod.

Pěnové hasicí přístroje Praha
Pěnové hasicí přístroje se využívají především pro hašení pevných hořlavých látek a hořlavých kapalin. Pěnové hasicí přístroje také servisujeme a provádíme pravidelné revize.

Pojízdné hasicí přístroje Praha
Pojízdné hasicí přístroje jsou určené především do průmyslového prostředí. Pojízdné hasicí přístroje nabízíme práškové, pěnové i sněhové.

Hydranty a hydrantové systémy Praha
Hydranty a hydrantové systémy máme k dispozici v různých variantách. Hydranty a hydrantové systémy zajišťujeme do bytových, nebytových i průmyslových objektů. Veškeré naše produkty splňují požadované normy a standardy.

Autonomní hlásiče požáru
Autonomní hlásiče požáru patří mezi důležité součásti zabezpečení objektů a bytů. Autonomní hlásiče požáru máme k různém provedení: fotoelektrické požární hlásiče, kouřová čidla, požární hlásiče, detektory a hlásiče oxidu uhelnatého.

Sorpční materiál
Distribuujme sorpční materiál pro odsávání kapalin. Sorpční materiál obsahuje expandovaný perlit, který je zdravotně nezávadný, nehořlavý a chemicky neutrální.

Kouřová čidla
Obstaráváme kouřová čidla vybavená fotoelektrickou technologií pro citlivější detekci požárů. Kouřová čidla jsou certifikována v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Hlásiče oxidu uhelnatého
Věnujeme se prodeji hlásičů oxidu uhelnatého s kvalitním elektrochemickým senzorem. Hlásiče oxidu uhelnatého dodáváme společně s příslušenstvím pro montáž na zeď.

Kryty na hasicí přístroje
Zajišťujeme kryty na hasicí přístroje v různém provedení. K dispozici máme kryty na hasicí přístroje na klíč, s okénkem, se zámkem i se sponou.

Fotoelektrický požární hlásič
Distribuujme fotoelektrické požární hlásiče pro detekci doutnajících požárů. Fotoelektrický požární hlásič je vybaven vysoce citlivým čidlem, které spolehlivě zaregistruje již doutnající požáry.

Tabulky požární ochrany
Distribuujeme tabulky požární ochrany pro občanskou i průmyslovou výstavbu. V nabídce tabulek požární ochrany nabízíme požární samolepicí fólie a plastové fotoluminiscenční tabulky s tématy únikových cest, hasicích přístrojů, hydrantů apod.

Fotoluminiscenční únikové tabulky
Dodáváme fotoluminiscenční únikové tabulky v různém provedení. Fotoluminiscenční únikové tabulky zajišťujeme pro vyznačení únikových cest, směrových šipek, podlahových šipek, východů apod.

Požární knihy
Dodáváme požární knihy pro přehledné vedení požární ochrany a provedených kontrol. Požární knihy slouží pro jednoduchou evidenci požárních kontrol, zjištěných nedostatcích a jejich odstranění, školení zaměstnanců a požárních hlídek apod.

Halonové hasicí přístroje
Nabízíme halonové hasicí přístroje, kde jsou hasivem halonové plyny. Halonové hasicí přístroje patří mezi nejúčinnější hasební zařízení, ale zároveň manipulace s nimi musí být vložena do rukou odborníků.

Zpět na www.abc.cz