Zpět na www.abc.cz
Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

PONTO GROUP s.r.o. Nabídky

Profesionální právní poradenství

V rámci managementu pohledávek poskytujeme právní poradenství se zaměřením na oblasti prevence vzniku, řízení a managementu pohledávek a jejich zajištění. Naše poradenské služby jsou založeny na dlouhodobých zkušenostech našich odborníků, spolupracujících advokátních kanceláří ve všech oblastech práva, bezkonkurenčním know-how správy pohledávek a rovněž na maximální automatizaci správy. Přijďte se poradit.

Zobrazit detail nabídky

Komplexní vymáhání pohledávek

Nabízená správa pohledávek zahrnuje komplexní vymáhání pohledávky firem a obcí. Jedná se o mimosoudní pohledávky, soudní a exekuční vymáhání. Poskytujeme monitorování pohledávek věřitele v insolvenčním rejstříku, zastupování věřitele a řešení odpočtu DPH v tomto řízení. Podáme za vás přihlášení do veřejných dražeb, dědického a insolvenčního řízení. Správa peněžních závazků zahrnuje všechny pohledávky věřitele bez omezení jejich dolní hranice.

Zobrazit detail nabídky

Audit dokumentace správy pohledávek

Zpracujeme audit dokumentace správy pohledávek, který zahrnuje analýzu stávajících vztahů věřitele, tedy firmy nebo obce a jeho obchodních partnerů, a rozbor stávající smluvní dokumentace. Upravíme nebo vypracujeme vzorovou dokumentaci pro realizaci smluvních vztahů. Pomocí auditu dokumentace správy pohledávek. Zlepšíme právní postavení věřitele a vymahatelnost. Na základě změn a úprav norem aktualizujeme smluvní dokumentaci po celou dobu vztahu mezi věřitelem a správcem pohledávek.

Zobrazit detail nabídky

Prevence vzniku pohledávek firem a obcí

Součástí nabízené správy pohledávek je systém prevence vzniku pohledávek a jejich zajištění. Klademe důrazem na zlepšení právního postavení věřitele a zlepšení vymahatelnosti. V rámci prevence vzniku pohledávek je věřiteli poskytnuto základní bezplatné právní poradenství a pomoc odpovědným pracovníkům při tvorbě Směrnice pro řízení pohledávek, jejich evidenci, správu a vymáhání.

Zobrazit detail nabídky

Systém bezplatné správy pohledávek

Zajišťujeme bezplatnou správu pohledávek pro firmy a obce. Systém obsahuje ucelené nastavení správy pohledávek, zejména evidenci a řízení pohledávek a rozbor smluvních vztahů. Dále audit nebo vypracování vzorové smluvní dokumentace, včetně všeobecných obchodních podmínek. Je zde zahrnuto nastavení systému evidence pohledávek a celého procesu vymáhání pohledávky, tedy mimosoudní, soudní a exekuční.

Zobrazit detail nabídky