Zpět na www.abc.cz
Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

NWD Legal Výrobky, činnosti

Advokátní kancelář Praha

Advokátní kancelář NWD Legal se zabývá bankovním, finančním, obchodním, korporačním a majetkovým právem. Naše advokátní kancelář Vám nabízí služby erudovaného právního poradenství a zastupování na vysoce profesionální úrovni. [ více informací ]

Právní služby pro bankovnictví, finance a trhy

Poskytujeme právní služby pro bankovnictví, finance a kapitálové trhy. Naše právní služby jsou zaměřeny na fúze a akvizice finančních institucí, emise dluhopisů, akcií i IPO, syndikátové úvěry, investiční fondy, rizikové kapitálové investice apod.

Služby v oblasti korporátního práva

Vykonáváme právní služby v oblasti korporátního práva pro soukromé a veřejně obchodované společnosti. V oblasti korporátního práva nabízíme komplexní servis - zakládání společností, správu korporátních záležitostí, akcionářské dohody a práva, etc.

Právo obchodních společností - fúze, akvizice

Specializujeme se na právo obchodních společností. Zajistíme akvizice a divestice akcií, organizačních složek nebo majetku, fúze společností, transakce typu LBO a MBO i právní audity – due diligence.

Kontrola fúzí, služby v oblasti soutěžního práva

Provádíme odborné kontroly fúzí při spojování podniků. Nabízíme rovněž služby v oblasti soutěžního práva a nekalé soutěže. Zajistíme profesionální zastupování v řízení v souvislosti s ochranou hospodářské soutěže.

Právní služby v oblasti nemovitostí

Poskytujeme právní služby v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí, nájemních smluv pro pronajímatele a nájemce, ale také stavebního práva, řízení o povolení a věcných břemen. Nabízíme právní poradenství financování a rozvoje projektů nemovitostí.

Telekomunikační a mediální právo

Zaměřujeme se také na telekomunikační a mediální právo. Věnujeme se řešení problematiky telekomunikačního a mediálního práva, otázek regulace, financování telekomunikačních projektů, řízení o licencích a mnoho dalšího.

Právo duševního vlastnictví

Zabýváme se agendou práva duševního vlastnictví, do něhož spadají patenty, ochranné známky, autorská práva, práva průmyslových vzorů, licence, franchising, sponzorství, ochrana dat, softwarové právo a E-commerce. Nabízíme profesionální zastupování.

Zastupování při soudním a arbitrážním řízení

Zajistíme profesionální zastupování při soudním a arbitrážním řízení. Kvalitně Vás zastoupíme při obchodních sporech, arbitráži či smírčím řízení.

Řízení o konkursu a vyrovnání

Mezi oblasti naší právní praxe patří i konkurzní právo. Nabízíme Vám profesionální právní poradenství a zastupování při řízení o konkurzu a vyrovnání.

Poradenství a služby v pracovním právu

Zajišťujeme komplexní poradenství a služby v pracovním právu a zaměstnanosti. Zaměřujeme se na úpravu pracovních vztahů, platnosti právního řádu, zpracováním pravidel pro zaměstnance a všeobecné právní služby v pracovním právu legislativy ČR.

Komplexní správa majetku a investic

Zabýváme se komplexní správou majetku a investic včetně klientského poradenství. Zpracujeme smluvní dokumentaci, dohlídneme nad výkonem správy majetku a investic a zajistíme zefektivnění výnosu majetku a investic.

Zakládání a správa svěřenských fondů

Specializujeme se na svěřenské fondy - trusty. Zabýváme se zakládáním a správou svěřenských fondů, tvorbou strategie svěřenských fondů i vypořádáním svěřenských fondů.

Služby v oblasti správního práva

Poskytujeme profesionální služby v oblasti správního práva. Nabízíme právní pomoc při řešení situací spojených s veřejnými zakázkami či státní podporou.

Zakládání obchodních společností

Poskytujeme právní pomoc při zakládání obchodních společností včetně vyřízení veškerých právních i administrativních skutečností. Vyřídíme za Vás založení obchodní společnosti, správu korporátních záležitostí i likvidace obchodních společností.