Zpět na www.abc.cz
Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

NWD Legal Profil firmy

Advokátní kancelář NWD Legal poskytuje profesionální právní služby a poradenství z oblastí bankovního, finančního, obchodního, korporačního a majetkového práva.

Náš přístup ke klientům je založen na budování dlouhodobého partnerství a důvěře. Přizpůsobíme se potřebám Vaší firmy a umožňujeme flexibilní fakturaci. Nabízíme stabilní a slušné ceny za právní služby.

Náš právní tým odborníků disponuje zkušenostmi z mezinárodních právních firem, institucí a organizací.

Rozsah našich právních služeb:

Právní služby pro bankovnictví, finance a kapitálové trhy

 • Zakládání, fúze a akvizice finančních institucí
 • Emise dluhopisů, akcií a IPO
 • Registrace na Burze cenných papírů
 • Úvěrové linky, dluhopisové programy, syndikované úvěry
 • Investiční fondy a společnosti

 Právní služby v oblasti korporátního práva

 • Zakládání společností, správa korporátních záležitostí, likvidace obchodních společností
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Akcionářské dohody a akcionářská práva
 • Joint Ventures
 • Privatizace

Právo obchodní společností

 • Akvizice a divestice akcií, os, majetku
 • Fúze společností, kontrola fúzí
 • Soutěžní právo
 • Právní audity – due diligence
 • Transakce typu LBO a MBO

Právní služby v oblasti nemovitostí

 • Nákup a prodej nemovitostí
 • Správa nájemních smluv
 • Rozvoj projektů nemovitostí
 • Financování projektů nemovitostí
 • Stavební právo a praxe, řízení o povolení

 Telekomunikační a mediální právo

 • Financování a konstrukce telekomunikačních projektů
 • Řízení o licencích

Právo duševního vlastnictví

 • Patenty, ochranné známky, autorská práva, práva průmyslových vzorů, softwarové právo
 • Licence, franchising a sponzorství
 • E-commerce

 Služby zastupování

 • Obchodní spory
 • Arbitráž
 • Smírčí řízení
 • Řízení o konkursu a vyrovnání

Právní služby v pracovním právu

 • Úprava pracovních vztahů
 • Pracovní řád a pravidla pro zaměstnance
 • Poradenství v pracovním právu

Svěřenské fondy

 • Zakládání a správa svěřenských fondů
 • Tvorba strategie svěřeneckých fondů

Více informací naleznete na našich webových stránkách. 

 

NWD Legal

Webové stránky

Hodnocení

Druh činnosti

 • Služby

Ke stažení