Zpět na www.abc.cz
Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

Mletí různých druhů materiálů Nabídka

Nabízíme úpravu materiálů metodou vysokorychlostního mletí, které se hodí pro široké spektrum materiálů.
Přednosti tohoto mletí jsou zejména malá energetická náročnost, nízké prostorové nároky, lze vřadit do stávajících technologických procesů, může pracovat samostatně i pro výrobu finálních výrobků.
Touto cestou můžeme zpracovat:
- anorganické látky - horniny, produkty spalování fosilních paliv
- organické látky - dřevo, zrniny, luštěniny
- odpady - gumový recyklát, stavební odpad, atd.

Platnost od: 13.7.2018
Platnost do: 3.8.2018

Kontakt

Jana Prokšanová
Telefon: +420 296 792 322
E-mail: jana.proksanova@ffservis.cz