Zpět na www.abc.cz
Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

ELSA Consulting s.r.o. Výrobky, činnosti

Analýza statiky průmyslových konstrukcí

Jsme tu pro Vás při nalézání optimálního řešení ochrany průmyslových konstrukcí při extrémních zátěží. Provádíme analýzy statiky průmyslových konstrukcí s profesionalitou, odborností a potřebnou kvalifikací. Na nás se můžete spolehnout. [ více informací ]

Analýza požární odolnosti průmyslových konstrukcí

Naši kvalifikovaní odborníci čerpají nejen ze svých zkušeností, ale z výzkumu v oblasti specifických typů zatížení, konstrukcí či materiálů, jehož výsledky převádějí do praxe. Zabýváme se analýzou požární odolnosti průmyslových konstrukcí. [ více informací ]

Pevnostní výpočty technologických zařízení

Provádíme pevnostní výpočty technologických zařízení energetiky, chemického a potravinářského průmyslu a dalších se specializací na sila, filtry, zásobníky, tlakové nádoby a potrubí. Výpočty nabízíme jako návrhy dle norem nebo kontrolní posudky.

Nedestruktivní měření pevností materiálů

Naši klienti často vyžadují, abychom při měření nezničili zkušební technologii, tudíž i její části. Rozhodnutí našich zákazníků plně respektujeme a rádi vyjdeme vstříc i Vám. Obraťte se na nás pro nedestruktivní měření pevností materiálů.

Analýza extrémních účinků zatížení

Specializujeme se na analýzu extrémních účinků zatížení. Díky bohatým zkušenostem a odborné kvalifikaci dokážeme pochopit správné chování konstrukce a navrhneme optimální řešení. Chraňte svou konstrukci podle analýzy extrémních účinků zatížení.

Výpočet tlakové odolnosti zařízení

Navrhneme protivýbuchovou ochranu díky přesnému údajů získaného z výpočtu takové odolnosti technologického zařízení. Pro výpočet tlakové odolnosti používáme metodu konečných prvků, která si všímá i těch nejmenších detailů průmyslových konstrukcí.

EX prostředí - konstrukce ohrožené výbuchem

Díky komplexním znalostem ze stavebního, strojního, bezpečnostního a chemického inženýrství přistupujeme komplexně ke konstrukcím a technologiím určených do EX prostředí. Pomůžeme Vám udělat důležité kroky při ochraně konstrukcí ohrožené výbuchem.

Dokumentace o ochraně před výbuchem

Zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci o ochraně před výbuchem. Zhodnocujeme všechny iniciační zdroje výbuchu, rizika a stanovujeme hořlavé látky v posuzovaném prostoru. Vypracujeme protokoly, studie a analýzy dle požadavků klientů.

Konstrukce ohrožené požárem

Je potřeba, aby v případě požáru konstrukce umožnily lidem bezpečné opuštění prostoru. Konstrukce by během požáru měla jeho účinkům odolávat a zachovávat důležité funkce, aby byly ochráněny lidské životy. To je to nejdůležitější.

Návrh konstrukcí vystavených požáru

Inženýři naší společnosti navrhnou konstrukce takovým způsobem, aby zohlednili různé materiály. Každý z nich se samozřejmě při požáru chová jiným způsobem. Tam, kde požáru nestačí samotná konstrukce, navrhujeme vhodnou protipožární ochranu.

Výpočty a analýzy

Zpracováváme odborné posudky, jejichž součástí jsou výpočty pomocí metody konečných prvků. Provádíme množství odborných výpočtů, které jsou podpůrným prostředkem pro další vypracovávané analýzy nebo mohou být použity jako samostatný posudek problému.

Výpočty zbytkové životnosti

Provádíme pevnostní výpočty technologických zařízení energetiky, chemického a potravinářského průmyslu a dalších se specializací na sila, filtry, zásobníky, tlakové nádoby a potrubí. Výpočty nabízíme jako návrhy dle norem nebo kontrolní posudky.

Projektování konstrukcí

Máme dlouhodobou projekční praxi. Posuzujeme a navrhujeme ocelové, železobetonové, zděné a dřevěné konstrukce. Výsledky předáváme ve formě statických výpočtů, projektové a kompletní výrobní dokumentace. Kontaktujte nás pro projektování konstrukcí.

Analýza méně obvyklých zatížení a materiálů

Zabýváme se analýzou všech typů konstrukcí a materiálů, u kterých je vyžadována odolnost proti účinkům zatížení výbuchu, nárazu, přetlaku, zemětřesení, technické seismicitě, dynamického větru, vibracím, extrémních teplot. [ více informací ]

Zesilování konstrukcí

Hledáte vhodné partnery pro zesílení konstrukcí? Obraťte se na nás a naši specialisté pro Vás zajistí kvalitní zesílení konstrukce pomocí ověřených i nových a inovativních metod. Dosáhneme kvalitního zesílení za přijatelnou cenu.

Výpočet seismické odezvy

I v České republice musíme brát v úvahu seismickou aktivitu. Ať už se jedná o aktivitu zemské kůry nebo vibrace způsobené dopravou. Provedeme výpočet seismické odezvy a navrhneme úpravy pro snížení účinků na Vaší konstrukci.

Zesilování konstrukcí pomocí FRP vláken

Jsme tu pro Vás také v případě, že potřebujte zesílit konstrukci pomocí FRP vláken. Ochráníme Vaší konstrukci a najdeme efektivní způsob, jak zvýšit odolnost stávající konstrukce. Během zesilování nepřerušíme provoz ani nezasáhneme Váš rozpočet.

Projektová dokumentace současného stavu

V praxi jsme se již mnohokrát setkali s chybnou projektovou dokumentací, proto jsme připraveni i na to a sami zajistíme podrobné měření, zaznamenáme poruchy konstrukce. Kompletní výsledky projektové dokumentace dodáme ve formě dokumentů a výkresů.

Destruktivní měření pevností materiálů

Ačkoliv se jedná o destruktivní měření pevností materiálu, tak patří k mnohem přesnějším než měření nedestruktivní. Tento typ měření pevností materiálů provádíme na běžných i měně běžných materiálech.

Diagnostika konstrukce

Jsme odborníky na konstrukce a zabýváme se jejich komplexní diagnostikou. Díky ní zjistíme aktuální stav konstrukce a jejího okolí, zaznamenáme jednotlivé defekty a poškození, sdělíme prognózu chování konstrukce. Pro další informace nás kontaktujte.