Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

EKORA s.r.o.

Základní popis

Specializujeme se na průzkumné a monitorovací práce jako jsou povrchové odběry vzorků, podzemní odběry vzorků, odběry vzorků podzemní vody, odběry vzorků zeminy apod. Realizujeme sanace ekologických zátěží, ekologické odborné posudky a audity včetně analýzy rizik, hydrogeologické a geologické posudky, posuzování vlivů na životní prostředí a zpracování povodňových plánů.

Výrobky, činnosti

Odběry vzorků
Zajišťujeme odběry vzorků a laboratorní analýzy odebraných vzorků. Realizujeme povrchové odběry vzorků, podzemní odběry vzorků, odběry vzorků podzemní vody, odběry vzorků zeminy a sedimentů, odběry vzorků odpadů a půdního vzduchu.

Sanace ekologických zátěží
Provádíme sanace ekologických zátěží a odstranění kontaminace. Sanace ekologických zátěží - sanace zemin, sanace sedimentů, sanace podzemních i povrchových vod, sanační čerpání vod apod.

Ekologické odborné posudky
Realizujeme ekologické odborné posudky a audity včetně analýzy rizik. V rámci ekologických odborných posudků a auditů zpracováváme prodejní a investiční ekologické audity, audity souladu podnikových postupů apod.

Hydrogeologické posudky
Zpracováváme hydrogeologické posudky pro projektování vodohospodářských staveb. Realizujeme hydrogeologické posudky, povodňové plány, vodohospodářské studie a studie proveditelnosti, měření průtoku odpadních a povrchových vod apod.

Povodňové plány
Zaměřujeme se vypracování povodňových plánů pro města, obce, průmyslové areály apod. Vypracováváme povodňové plány, měření průtoku vod, studie proveditelnosti výstavby kanalizace apod.

Posuzování vlivů na životní prostředí
Nabízíme služby posuzování vlivů na životní prostředí včetně dodání rozptylové studie, hlukové studie, hodnocení zdravotních rizik, biologických hodnocení. Posuzování vlivů na životní prostředí dodáváme současně s posudky k dokumentacím EIA.

Revitalizace území
Provádíme rekultivace a revitalizace území po ekologické zátěži. V rámci rekultivace a revitalizace území zajišťujeme sanace a rekultivace skládek, rekultivace výsypek a odkališť, sanace a rekultivace veterinárních asanačních prostorů apod.

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz