Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.
Becker Bohemia s.r.o.

Profil firmy

Becker Bohemia s.r.o.

Společnost Becker Bohemia s.r.o. nabízí kompletní služby v oblasti odpadového hospodářství. Zajišťujeme svoz, sběr a třídění různých odpadů. Zpracováváme projekty a studie pro nakládání s odpady. K dispozici máme 3 třídící linky druhotných surovin a rovněž od roku 2011 provozujeme vlastní kompostárnu pro biologicky rozložitelný odpad. Věnujeme se štěpkování dřevní hmoty.

Disponujeme moderní technikou a rozsáhlým vybavením pro nakládání s odpady.

 • 25 tisíc nádob na odpad
 • 5 tisíc kontejnerů
 • 2,8 tisíc kontejnerů "Iglů"
 • 150 velkoobjemových kontejnerů

Nabízíme tyto služby: 

 • Modré popelnice na papír ZDARMA - dodáváme bezplatné nádoby na papírový odpad.
 • Sběr a svoz komunálních odpadů - zajišťujeme sběr a odvoz komunálních odpadů pro občany, obce, živnostníky a firmy. 
 • Sběr separovaných odpadů - zabezpečujeme svoz separovaných odpadů - papír, sklo, plasty a nově také bioodpady.
 • Úprava odpadů na třídící lince - nabízíme úpravu odpadů papír–plasty–tetrapak na třídicí lince.
 • Odvoz nebezpečných odpadů - věnujeme se odvozu nebezpečných a kontaminovaných odpadů. Zajišťujeme sběr a odvoz autobaterií, monočlánků, upotřebených olejů, filtrů, vyřazených léků, televizí, rádií, elektropřístrojů, chladících zařízení, osvětlovací techniky apod.
 • Svoz odpadů lisovacími kontejnery - provádíme přistavení a svoz odpadu lisovacími kontejnery.
 • Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery - zajišťujeme odvoz odpadu kontejnery o objemu 5, 7, 10, 12, 15, 30 a 40 m3.
 • Strojní čištění komunikací - realizujeme strojní čištění komunikací a areálů pomocí profesionálních zametacích strojů.
 • Provozování sběrných dvorů - zaměřujeme se na provozování sběrných dvorů pro obce a města.
 • Likvidace černých skládek - nabízíme likvidace černých skládek, rekultivaci území a odvoz kontaminované zeminy.
 • Skartace písemností a dokumentů - zabýváme se skartací písemností a dokumentů dle DIN 32 757.
 • Zpracování projektů a studií pro nakládání s odpady.
 • Vedení evidence odpadů.

Působíme v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Klatovy, Rakovník, Rokycany, Kladno, Louny, Karlovy Vary, Chomutov a Most. 

Pro více informací navštivte naše webové stránky. 

Druh činnosti

 • Služby

Hodnocení

Zpět na www.abc.cz