Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

Aston - služby v ekologii s.r.o.

Základní popis

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekologie. Provádíme demolice budov a průmyslových objektů, likvidaci nebezpečných odpadů, azbestu i recyklaci druhotných surovin. Zajišťujeme čištění kanalizace, revize jímek a nádrží, sanace a rekultivace starých zátěží. Ozvěte se nám.

Výrobky, činnosti

Likvidace, zneškodnění odpadů Praha, JČ
Zaměřujeme se na odstaňování, likvidaci a zneškodňování odpadů. Likvidujeme veškeré odpady včetně nebezpečných.

Likvidace azbestu Praha, Jihočeský kraj
Zabýváme se likvidací azbestu dle platných právních předpisů. Likvidaci azbestu provádíme včetně sanace azbestových zátěží, likvidace azbestových střech, demontáže obložení nebo boletických panelů s obsahem azbestu či kompletní demolice objektů.

Tlakové čištění kanalizace Praha
Provádíme odborné tlakové čištění kanalizace a uličních vpustí. Zajišťujeme tlakové čištění kanalizace do průměru DN 1200 mm a do hloubky až 10 metrů. Nabízíme i monitorování kanalizace TV kamerou.

Sanace a rekultivace starých zátěží
Provádíme sanaci a rekultivaci starých zátěží pomocí moderní technologie. Sanace a rekultivace starých zátěží zajistíme odborně, ekologicky a efektivně.

Demolice budov, průmyslových objektů Praha
Provádíme demolice budov a průmyslových objektů. Demolice zrealizujeme včetně vyřízení administrativy a uložení (likvidace) odpadů. Služby provádíme po celé ČR.

Likvidace technologií, technologických celků Praha
Realizujeme likvidaci technologií a technologických celků přímo v terénu. Provádíme likvidaci technologií, strojních kompletů, výrobních linek, výrobních provozů apod.

Biodegradace zemin a ropných kalů
Specializujeme se na biodegradaci zemin a ropných kalů dle předpisů platné legislativy. Pro biodegradaci zemin a ropných kalů jsme rovněž vybaveni vlastní přepravní a sací technikou.

Revize jímek a nádrží Praha
Zajišťujeme revize jímek a nádrží dle platných právních předpisů. Revize jímek a nádrží provádíme dle platných norem. Nabízíme pravidelné nebo jednorázové služby.

Pronájem sběrných nádob Praha
Zajišťujeme pronájem sběrných nádob pro shromažďování odpadů. V rámci tohot pronájmu nabízíme kontejnery, nádoby, velkokapacitní kontejnery, mobilní skladové kontejnery, plastové kontejnery na tekuté odpady apod.

Výkup odpadních olejů
Zaměřujeme se na výkup odpadních mazacích olejů v časovém harmonogramu dle vašich požadavků. Pro svoz odpadních olejů jsme vybaveni moderním technickým zařízením.

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz