Triotech s.r.o.

Základní popis

Firma Triotech se zabývá čistěním, úpravou vody a vzduchu. Vyvíjíme a výrábíme generátory ozonu včetně veškerého příslušenství, které ozonové technologie vyžadují. Tyto technologie firma kombinuje UV technologiemi, jejichž komponenty rovněž vyrábí.

Výrobky, činnosti

Ozonové generátory
Generátory ozonu jsou navrženy speciálně pro malé průmyslové aplikace. Předností je plynulá regulace výkonu, chlazení vzduchem, průtokoměr a další.

Čistění, úprava vody a vzduchu
Technologie čistění vody/vzduchu je založena na oxidačních vlastnostech ozonu a na vlnové délce UV záření, kdy dochází k dezinfekci vzduchu nebo vody.

UV technologie
Nízkotlaké UV lampy jsou určeny k aplikacím při úpravě pitných, odpadních vod a zejména pro aplikaci v soukromých a veřejných bazénech.

Bazénové příslušenství
Dodáváme taktéž samostatné veškeré bazénové příslušenství od systému filtrace, čerpadel, ohřevu až po sortiment bazénových doplňků a atrakcí.

Měření ozonu
Měřič koncentrace ozonu ve vzduchu je dvou paprskový UV fotometr určený pro kontinuální měření koncentrace ozonu ve vzduchu. Navštivte naše stránky.

Filtrační materiály
Nabízíme filtrační materiál. Filtrační písek (určeny pro zařízení na úpravu vody) a aktivní uhlík (k úpravě pitných vod).

Kyslíkové generátory
Kyslíkové generátory jsou navrženy pro generátory ozonu produkující ozon s kyslíku nebo je lze využít pro aplikace využívající kyslík. Vše na www.

Měření ORP
Oxidačně redukční potenciál (ORP) se stanoví měřením napětí galvanického článku tvořeného měřeným roztokem do kterého jsou ponořeny dvě elektrody.

Směšování ozonu
Kombinace UV záření a ozonu je velmi výhodné, protože zvyšuje sterilizační účinnost 1 až 2 krát oproti samostatnému použití ozonu.Vytváří radikál OH-.

Příslušenství k ozonizátorům
Destruktor ozonu je určen pro destrukci přebytečného ozonu. K destrukci ozonu se využívá náplň granulovaného aktivního uhlí. Technické údaje na www.

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz