Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

MONITORING s.r.o.

Základní popis

Poskytujeme komplexní laboratorní služby v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Provádíme chemický rozbor vody, rozbory pitné vody, rozbory vody bazénů, rozbory odpadů a odpadních vod, testy alkoholu na metanol, rozbory sedimentů z rybníků, rozbory zemin a zemědělské půdy a mnoho dalšího.

Výrobky, činnosti

Chemický rozbor vody Praha
Zajišťujeme chemické rozbory vody odpadní, povrchové i pitné. Nabízíme rozbor povrchových a odpadních vod dle Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb.

Rozbory pitné vody Praha
Zaměřujeme se na rozbory pitné vody. Provádíme rozbory pitné vody pro informativní rozsah nebo ke kolaudaci pro firmy, živnostníky či soukromé osoby.

Rozbory vody bazénů
Věnujeme se rozborům vody v bazénech. Rozbory vody bazénů - pravidelné vzorkování kvality vody akreditovanou laboratoří.

Rozbory odpadů
Provádíme rozbory odpadů, výkopových zemin a stavebních materiálů z demolic pro účely uložení na povrch terénu nebo na skládky odpadu včetně odběru.

Rozbory odpadních vod
Provádíme rozbory odpadních vod, které jsou určeny provozovatelům průmyslových, městských i domovních ČOV a ropných a tukových lapolů. Provádíme též rozbory průmyslových odpadních vod na výstupu z areálu závodu apod.

Test alkoholu na metanol Praha
Specializujeme se na provádění testu alkoholu na metanol. Výsledky testu alkoholu se dozvíte do týdne od dodání vzorku do laboratoře.

Rozbory sedimentů z rybníků
Provádíme rozbory sedimentů z rybníků, vodních nádrží a koryt vodních toků dle Přílohy č. 9 zákona č. 185/2001 Sb o odpadech ve znění zákona č.9/2009 Sb a zákona č.154/2010 Sb a dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Rozbory upravených bioodpadů
Specializujeme se na rozbory upravených bioodpadů dle Vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Rozbory bioodpadů jsou určeny k charakterizaci kompostů a k posouzení možnosti využití v zemědělství.

Rozbory zemin a zemědělské půdy
Věnujeme se rozborům zemin a zemědělských půd, které slouží k ověření kvality zemědělské půdy dle Vyhlášky č.13/1994Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.

Rozbory sedimentů a kalů
Zajišťujeme rozbory sedimentů a kalů dle Vyhlášky č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě ve znění Vyhlášky č. 504/2004 Sb.

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz