Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

Kulle PK-Q, s.r.o.

Základní popis

Jsme společnost zabývající se nedestruktivní kontrolou materiálů - nedestruktivní defektoskopií. Ke kontrole používáme radiografickou, ultrazvukovou, magnetickou práškovou metodu, dále metodu vířivých proudů, metodu vizuální, impedanční a rezonanční. Kontrolu provádíme dle standardních norem a specifik. Kontaktujte nás s Vašimi požadavky a přáními, vyjdeme Vám vstříc.

Výrobky, činnosti

Defektoskopie Praha
Specializujeme se na defektoskopii. Ačkoliv naše laboratoř pro defektoskopii sídlí v Praze, kontrolní služby zajišťujeme po celé České republice a v zahraničí. Provádíme běžné metody pro posouzení porušení nebo poškození výrobků.

Nedestruktivní zkoušky - NDT
Naše společnost se zabývá nedestruktivními zkouškami pro posouzení materiálů a výrobků. Nedestruktivní zkoušky provádíme metodou kapilární, magnetickou, rentgenovou, ultrazvukovou a vizuální. Naši pracovníci jsou certifikovaní dle norem.

Nedestruktivní kontrola materiálů
Provádíme nedestruktivní kontroly materiálů. Naši kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kteří ovládají příslušné normy a standardy, zajistí kvalitní nedestruktivní kontrolu výrobků. Obraťte se na skutečné odborníky v oboru.

Kontrolní labolatoř
Kontrolní laboratoř, kde provádíme nedestruktivní zkoušky materiálu se nachází v Praze. Svou činnost však nabízíme klientům po celé České republice i v zahraničí. Kontaktujte nás pro více podrobností a my Vám rádi vyjdeme vstříc.

Radiografická metoda - RT
Metodou zkoušení je například radiografická metoda, která patří mezi nejstarší metody při nedestruktivní kontrole materiálu. Radiografická metoda má trvalou průkaznost při vnitřní kontrole materiálu. Zjišťuje povrchové i vnitřní vady materiálu.

Ultrazvuková metoda - UT
Základní metodou nedestruktivního zkoušení je ultrazvuková metoda. Touto metodou se nejlépe zjišťují plošné a objemové vady. Pomocí ultrazvukové metody můžeme změřit tloušťku a strukturu materiálu, případně zjistit jeho úbytek.

Magnetická metoda prášková - MT
Ačkoliv se magnetická prášková metoda nehodí ke zjišťování vnitřní vad, je výbornou metodou pro kontrolu necelistvostí pod povrchem. Magnetická prášková metoda důkladně prověří povrch materiálu a odhalí necelistvost, jako jsou například trhliny.

Kapilární metoda - PT
Kontrolu povrchových vad materiálu nejlépe zajistí kapilární metoda. Pomocí kapilární metody lze prověřit kovový, plastový, keramický i skleněný materiál, případně další materiál, který se nanesením penetrantu nenaruší.

Metoda vířivých proudů - ET
Pro zjišťování povrchových vad je vhodná metoda vířivých proudů. Nejčastěji se používá u elektricky vodivých materiálů. Vady podpovrchové lze kontrolovat do určité hloubky při použití této metody.

Metoda vizuální - VT
Metoda vizuální je vhodná ke kontrole povrchových vad. Kontrolují se veškeré přístupné povrchy a samozřejmě i ty nepřístupné v uzavřených prostorách výrobku, pro které se při vizuální kontrole používá endoskop.

Impedanční metoda
Kromě standardních NTD metod provádíme i speciální metody zkoušení, které zajišťujeme na smluvních zařízeních a pracovištích. Impedanční metoda patří právě k těmto speciálním zkouškám. Kontaktujte nás pro více informací.

Rezonanční metoda
Mezi speciální metody zkoušení patří dále rezonanční metoda. Veškeré informace o jednotlivých metodách Vám rádi poskytneme. Nedestruktivní zkoušení materiálů provádíme i na základě požadavků zákazníků. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

Nedestruktivní zkoušení odlitků
Nabízíme nedestruktivní zkoušení odlitků, pro které se nejvíce hodí magnetická prášková metoda. Díky kvalitně vybavené laboratoře, můžeme zajistit kvalitní nedestruktivní kontroly odlitků všech typů, velikostí a materiálů.

Nedestruktivní zkoušení výkovků
Zajišťujeme nedestruktivní zkoušení výkovků. Specializujeme se převážně na ocelové výkovky, ale snažíme se vždy vyhovět našim zákazníkům a kontrole podrobit jakékoliv výkovky, které zákazník požaduje. Kontaktujte nás a domluvíme se.

Nedestruktivní zkoušky svarů
Nedestruktivní zkoušky svarů se provádějí všemi uvedenými metodami. Mezi nejpopulárnější metodu kontrolu svarů se stále řadí vizuální kontrola, která má při správném vyhodnocení stále největší vypovídající charakter o kvalitě svarového spoje.

Defektoskopie polotovarů
Podrobit kontrole a defektoskopii je možné i u polotovarů. Defektoskopii polotovarů provádíme v naší vybavené laboratoři nebo kdekoliv jinde přímo u zákazníků. Záleží nám na Vaší spokojenosti. Kontaktujte nás pro více informací.

Nedestruktivní kontrola součástí
Nedestruktivní kontroly zahrnují i kontroly veškerých součástí výrobků zvolenými metodami. Rádi Vám poskytneme bližší informace o jednotlivých metodách, provádění zkoušek, prováděcích prostorách i časové náročnosti na zkoušky.

NDT metody
Nedestruktivní metody zkoušek, které provádíme dělíme na standardní - radiografická, ultrazvuková, magnetická prášková, kapilární, metoda vířivých proudů a vizuální, a na speciální - impedanční a rezonanční.

Metodické provádění zkoušek
Metodické provádění zkoušek vychází z požadavků konkrétních norem a specifikací, případně z požadavků zákazníků. Na základě jejich přání nabízíme provádění zkoušek i dle jiných předpisů, které standardně neprovádíme.

Prováděcí prostory zkoušek
Zkoušky provádíme v prostorách našich laboratoří v Praze, v montážních podmínkách jiných pracovišť nebo přímo u zákazníků po celé České republice a v zahraničí. K dispozici máme pracoviště v buňkách na přívěsu.

Protokolování výsledků nedestruktivních zkoušek
Veškeré výsledky nedestruktivních zkoušek jsou vyhodnoceny, zpracovány a předány v protokolu o zkoušce. Využívány jsou protokoly dle norem, v případě požadavků je možné výsledky zaznamenat i do protokolu, který zákazník dodal.

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz