Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

KRC team s.r.o.

Základní popis

Zabýváme se poradenstvím v oblasti obchodu a vedení lidí. Pořádáme semináře, školení a kurzy pro obchodníky, manažery a zaměstnance. Naše služby jsou zaměřené na zvyšování efektivity a schopnosti dosahovat výsledků v následujících oblastech: obchod, maloobchodní prodej, podpora prodeje (telemarketing), vedení týmu a motivace.

Výrobky, činnosti

Manažerské poradenství
Poskytujeme manažerské poradenství pro výkonné manažery, vedoucí oddělení a provozoven, mistry, ale také stavbyvedoucí a další pracovníky ve vedoucích funkcích. Nabízíme řadu kurzů a seminářů, které vedou zkušení lektoři.

Školení pro obchodníky
Nabízíme různá školení a také dvoudenní seminář pro obchodníky, zacílený na získání takových dovedností, které povedou k navýšení počtu uzavřených obchodů. Školení a semináře pořádáme jak pro obchodníky z terénu, tak pro ředitele a majitele firem.

Pořádání školení a seminářů
Zabýváme se pořádáním odborných školení a seminářů pro manažery, obchodníky, vedoucí pracovníky a zaměstnance firem. Kurzy jsou vedeny zkušenými a kvalifikovanými lektory a jsou zaměřeny na zlepšování nejen pracovního, ale i osobního života.

Kurzy manažerských dovedností
Vedeme kurzy manažerských dovedností. Kurzy se obvykle zaměřují na konkrétní problematiku nebo oblast. Na našich webových stránkách najdete kompletní přehled nabízených kurzů pro manažery a vedoucí pracovníky.

Organizace vzdělávacích akcí
Věnujeme se organizaci vzdělávacích akcí, a to i na míru podle Vašich aktuálních potřeb a požadavků. Nabízíme interní vzdělávací programy jako jsou semináře a školení pro zaměstnance, obchodníky i manažery, ale pořádáme také teambuildingové akce.

Firemní teambuilding
Nabízíme uspořádání firemního teambuildingu na míru. Řídíme se faktem, že člověk si nejlépe zapamatuje to, co sám vykoná nebo prožije. Teambuilding připravíme přesně podle potřeb Vaší firmy a zároveň tak, aby zúčastněné skutečně bavil.

Dotační poradenství
Poskytujeme dotační poradenství. Vyznáme se v problematice získávání dotací, ať už na vzdělávání zaměstnanců nebo rozvoj firmy. Nabízíme kompletní zpracování žádosti o dotace, nebo jen jejích částí.

Psychometrie
V rámci pracovní diagnostiky se věnujeme také psychometrii. Psychometrie hodnotí komplexní projev testované osoby a je vedena zkušeným psychologem. Její pomocí se hodnotí předpoklady a vlastnosti potřebné pro vykonávání dané pozice.

Osobní rozvoj
Vedeme odborné kurzy, semináře a celé programy pro osobní rozvoj našich klientů. Tyto programy jsou určeny všem bez rozdílu, ať už se jedná o zaměstnance, vedoucí pracovníky nebo majitele firem.

Manažerské dovednosti
Vedeme řadu kurzů zaměřených na zvyšování manažerských dovedností. Nabízíme programy pro začínající manažery i pro zkušené vedoucí pracovníky. Zaměřují se zejména na to, jak dovést Váš tým k vytyčeným cílům a jak dosáhnout kýžených výsledků.

Obchodní poradenství
Nabízíme kurzy pro zvýšení obchodních dovedností. Dozvíte se, jak správně jednat s klienty a získávat nové zákazníky, osvojíte si vztahový marketing, naučíte se plánovat Vaše obchodní aktivity, i pochopit vnější faktory, které působí na prosperitu.

Testování zaměstnanců
Poskytujeme personální služby a zabýváme se testováním zaměstnanců. Provádíme psychometrii a Hoganovu profesní diagnostiku, díky kterým Vám pomáháme snáze se zorientovat ve vlastnostech a dovednostech uchazečů o Vámi nabízené pracovní pozice.

Komunikace ve firmě
Nabízíme vzdělávací kurzy, semináře a školení, které významně přispívají ke zlepšení úrovně firemní komunikace. Komunikace ve firmě je základním předpokladem pro dobré fungování mezilidských vztahů i chod společnosti a její výsledky.

Školení pro zaměstnance
Realizujeme školení pro zaměstnance. Připravíme školení a semináře na míru Vašim potřebám. Školení může probíhat také formou teambuildingu.

Školení a semináře pro vedoucí pracovníky
Školení a semináře připravujeme také speciálně pro vedoucí pracovníky, manažery, vedoucí oddělení apod. Vzdělávací program připravíme na míru.

Pohledávky - řešení a zvládání pohledávek
Zabýváme se obchodním poradenstvím a nabízíme profesionální služby, v rámci kterých jsme schopni převzít za Vás řešení pohledávek a nebo Vám poradit, jak je celé zvládat.

Firemní vzdělávání
Věnujeme se firemnímu vzdělávání. Kurzy u nás vedou pouze kvalifikovaní a zkušení lektoři. Nabízíme kurzy manažerských, obchodních a odborných dovedností, ale také kurzy z oblasti lifestylu, zlepšujeme tak nejenom pracovní, ale i osobní život.

Teambuilding Praha
Pořádáme teambuildingové akce nejenom pro klienty z Prahy a okolí. Teambuilding je vždy cílen podle konkrétních požadavků klienta a klademe u něj důraz na prožitek zúčastněných, kteří prostřednictvím něj získají nové podněty a dovednosti.

Vedení porad
Učíme naše klienty, jak z porady učinit nástroj pro řízení a úspěch. Seznámíme Vás s tím, jak se nejlépe připravovat na porady, jak je vést a zefektivnit. Poradíme Vám techniky, které Vám dopomůžou k hledání nových nápadů a řešení problémů.

Nabídky

Firemní teambuilding

Firemní teambuilding

Firemní teambuilding. Pro Vaše zaměstnance připravíme teambuildingové akce s programem na míru Vašim potřebám. Nabízíme kurzy, které jsou založené na zážitkovém učení, zaměřené na budování a posilování týmu pomocí modelových ...

Zobrazit detail nabídky

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti. Pořádáme odborné kurzy zaměřené na zlepšení Vašich prezentačních dovedností. Seminář je cílen zejména na manažery, obchodníky, uchazeče o zaměstnání a marketingové pracovníky. Trvá jeden den a je rozdělen ...

Zobrazit detail nabídky

Školení vedoucích pracovníků

Školení vedoucích pracovníků

Školení vedoucích pracovníků. Nabízíme Vám dlouhodobé vzdělávací programy v délce trvání 6 - 12 měsíců, během kterých pracujeme s klienty na zlepšování jejich dovedností vedoucích pracovníků. Máme připraveny speciální vzdělávací ...

Zobrazit detail nabídky

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz