Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.
ENERGO - STEEL spol. s r.o.

Výrobky, činnosti

Energetický audit
Energetický audit je dokument, jehož definice a povinnosti vypracování je uzákoněna. Tento dokument může vypracovávat pouze energetický auditor. Naše firma díky speciálně vycvičeným auditorům Vám nabízí zhotovení daných dokumentací.

Vyregulování otopné soustavy
Úspory tepelné energie vyregulováním otopné soustavy. Díky dané soustavně se dosahuje plné návratnosti investic do regulační techniky a do zateplování budov. Proto je vyžadováno, aby otopná soustava automaticky zabránila nechtěnému přetápění objektu.

Projektová a inženýrská činnost
Nabízíme vypracování stavebních projektových dokumentací pod vedením zkušených autorizovaných inženýrů. Součástí projektových dokumentací jsou rovněž vyjádření o existenci sítí. Dále na žádost investora zajišťujeme statické posudky

Zpět na www.abc.cz