Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

EKOSTAV a.s.

Základní popis

Zabýváme se pozemním stavitelstvím. Provádíme výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí, ražení štol, hloubení šachet, výrobu a montáž důlní výztuže, izolace proti zemní vlhkosti při provádění podzemních děl, sanace podzemních i jiných objektů, rekonstrukce objektů i bytů, zemní práce, dokončovací práce, výrobu a montáž betonářské výztuže a další.

Výrobky, činnosti

Podzemní stavby
Zaměřujeme se na podzemní stavby. Podzemní stavby - zajišťujeme realizace ražených i hloubených děl, izolací proti zemní vlhkosti, sanace podzemních objektů, primární i sekundární ostění podzemních staveb aj.

Pozemní stavby
Specializujeme se na realizaci pozemních staveb. Pozemní stavby - zajišťujeme kompletní výstavbu rodinných domů, objektů občanské vybavenosti či objektů pro sociální bydlení.

Inženýrské stavby
Nabízíme služby v oblasti inženýrských staveb. Zajišťujeme výstavbu a rekonstrukce liniových staveb, vodohospodářská díla, realizace staveb bezvýkopovými technologiemi, sanace a zajištění svahů, kompletní i dílčí dodávku ČOV a jiné inženýrské stavby.

Ocelové konstrukce
Zabýváme se kompletní realizací ocelových konstrukcí. Ocelové konstrukce dodáváme pro pozemní i podzemní stavby.

Sanace objektů
Provádíme sanace objektů. Sanace objektů zajišťujeme rychle, kvalitně a odborně. Zaměřujeme se také na sanace podzemních staveb.

Vodohospodářské stavby
Věnujeme se také výstavbě vodohospodářských staveb. Vodohospodářské stavby - nabízíme ucelená řešení na míru dle Vašich požadavků.

Rekonstrukce objektů a bytů
Specializujeme se na rekonstrukce objektů a bytů. Rekonstrukce objektů a bytů provádíme i včetně projekční a poradenské činnosti.

Zemní práce
Zaměřujeme se na zemní práce. Nabízíme zajištění veškerých zemních prací včetně výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí.

Výroba a montáž betonářské výztuže
Nabízíme výrobu a montáž betonové výztuže. Výroba a montáž betonové výztuže - zhotovíme vždy na zakázku dle individuální objednávky.

Zámečnické výrobky
Dodáváme zámečnické výrobky jako jsou branky, brány, schodiště a mnoho dalšího.

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz