Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

Becker Bohemia s.r.o.

Základní popis

Nabízíme sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů, sběr separovaných odpadů, přistavení velkoobjemových i lisovacích kontejnerů, strojní čištění komunikací, skartaci písemností a dokumentů. Provozujeme sběrné dvory pro obce a města. Věnujeme se zpracování projektů a studií pro nakládání s odpady. Naše provozovny jsou ve městech Kralovice a Dýšina u Plzně.

Výrobky, činnosti

Sběr komunálních odpadů
Zajišťujeme sběr komunálních odpadů pro obce, občany, živnostníky a firmy. Sběr komunálních odpadů realizujeme moderní svozovou technikou.

Kontejnery pro odvoz odpadu
Disponujeme velkým množstvím kontejnerů a odpadových nádob pro sběr odpadů. K dispozici jsou 25 tisíc nádob na odpad, 5 tisíc kontejnerů, 2,8 tisíc kontejnerů "Iglů", 150 velkoobjemových kontejnerů.

Svoz komunálních odpadů
Zabezpečujeme svoz komunálních odpadů v intervalech dle potřeby zákazníka. V rámci svozu komunálních odpadů realizujeme vyprazdňování odpadových nádob o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů, 360 litrů, 1.100 litrů.

Odvoz nebezpečných odpadů
Nabízíme odvoz nebezpečných odpadů v domácnostech i v obcích. V rámci odvozu nebezpečných odpadů zajišťujeme sběr autobaterií, monočlánků, upotřebených olejů, filtrů, vyřazených léků i prostředků zpětného odběru jako jsou televize, rádia, lednice aj.

Přistavení kontejneru
Poskytujeme přistavení kontejneru o objemu 5, 7, 10, 12, 15, 30 a 40 m3. Realizujeme přistavení kontejneru pro odvoz zeminy, stavební suti, kamení, dřevěného odpadu, pneumatik a stavebního materiálu.

Strojní čištění komunikací
Věnujeme se strojnímu čištění komunikací a průmyslových areálů. Strojní čištění komunikací zajišťujeme prostřednictvím profesionálních vozů MERCEDES nebo LIAZ s nástavbou SCHÖRLING.

Likvidace černých skládek
Zajišťujeme likvidace černých skládek, rekultivaci území a odvoz kontaminované zeminy. Pro likvidace černých skládek máme k dispozici moderní svozovou techniku a odpady přepravujeme dle ADR.

Sběrný dvůr Plzeň
Provozujeme sběrné dvory pro obce a města. Sběrný dvůr přijímá a zpracovává různé druhy odpadů: stavební sutě, elektrospotřebiče, pneumatiky, léky, baterie apod.

Separovaný sběr odpadů
Zabýváme se separovaným sběrem komunálního odpadu jako jsou sklo, papír, plast, ale také bioodpady a tetrapakové obaly. Pro separovaný sběr máme k dispozici odpadní nádoby se spodním výsypem nebo nádoby s horním víkem.

Zametací vozy
Disponujeme zametacími vozy pro čištění a údržbu komunikací a areálů. Strojní metení komunikací zajišťujeme prostřednictvím zametacích vozů MERCEDES nebo LIAZ s nástavbou SCHÖRLING.

Lisovací kontejnery
Nabízíme lisovací kontejnery o objemu 10 a 20 m3. Lisovací kontejnery jsou především vhodné pro odvoz velkého množství komunálního odpadu, plastů, papírů, fólií apod.

Kontejnerový svoz odpadů
Zabezpečujeme kontejnerový svoz odpadů pro občany, obce, firmy i průmyslové areály. Kontejnerový svoz odpadů poskytujeme prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů o objemu 5, 7, 10, 12, 15, 30 a 40 m3.

Svoz bioodpadu Plzeň
Věnujeme se svozu bioodpadu, který dále zpracováváme v naší vlastní kompostárně. Zajišťujeme svoz bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně, z domácností i firem.

Odvoz velkoobjemového odpadu
Zaměřujeme se na odvoz velkoobjemového odpadu a surovin. V rámci odvozu velkoobjemového odpadu přepravujeme zeminu, stavební suť, kamení, dřevěná okna, pneumatiky a stavební materiál jako jsou písky, betony a štěrky.

Odvoz kontaminované zeminy
Poskytujeme služby odvozu kontaminované zeminy při likvidaci černých skládek a rekultivaci znečištěných území. Odvoz kontaminované zeminy přepravujeme velkoobjemovými kontejnery a moderní svozovou technologií.

Přistavení lisovacích kontejnerů
Nabízíme přistavení lisovacích kontejnerů především pro průmyslové areály. Lisovací kontejnery máme k dispozici o objemu 10 a 20 m3.

Třídění separovaných odpadů
Specializujeme se na třídění separovaných odpadů na vlastní třídící lince. Třídění separovaných odpadů provádíme především u využitelných složek jako jsou papír, plasty a tetrapakové obaly.

Provozování sběrných dvorů
Věnujeme se provozování sběrných dvorů pro obce i města. Sběrné svory slouží zejména pro ukládání objemného odpadu, stavební suti, upotřebených olejů, elektrospotřebičů, ledniček, mrazáků, léků a baterií.

Skartace dokumentů a písemností
Nabízíme skartace dokumentů a písemností pro firmy, magistráty, obecní úřady, banky apod. Výsledkem skartace dokumentů a písemností jsou papírové částice vyhovující 3. stupni utajení. Zajišťujeme i odvoz skartovaného papíru.

Štěpkování dřevní hmoty
Provádíme štěpkování dřevní hmoty a likvidaci dřevního odpadu. Štěpkovanou dřevní hmotu lze využít při zamulčování výstaveb nebo při ekologickém vytápění.

Nabídky

Likvidace černé skládky

Likvidace černé skládky

Naše společnost nabízí odstranění a likvidaci černé skládky. Provádíme likvidace černých skládek, odvoz odpadů, rekultivace území i odvoz kontaminované zeminy. K dispozici máme moderní technologii. Odpady černé skládky jsou přepravovány ...

Zobrazit detail nabídky

Lisovací kontejnery na odpad

Lisovací kontejnery na odpad

Nabízíme přistavení lisovacích kontejnerů na odpad o objemu 10 a 20 m3. Lisovací kontejnery na odpad jsou především vhodné pro zpracování a odvoz velkého množství komunálního odpadu, papíru, plastů, fólií ...

Zobrazit detail nabídky

Strojní metení komunikací

Strojní metení komunikací

Zajišťujeme strojní metení komunikací pro města, obce i průmyslové areály. K dispozici máme zametací vůz MERCEDES nebo LIAZ s nástavbou SCHÖRLING. Strojní metení komunikací realizujeme v časových intervalech, které si ...

Zobrazit detail nabídky

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz