Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

AQUA S.P.P. s. r. o.

Základní popis

Naše společnost AQUA S.P.P. provádí protikorozní ochranu, speciální čištění povrchů, sanace betonových ploch a speciální práce pro vodárenství. Zkratka S.P.P. v názvu znamená speciální práce v průmyslu. Naši klientelu tvoří zákazníci v energetice, stavebnictví, chemickém a ostatním průmyslu.

Výrobky, činnosti

Prášková lakovna
Práškové nátěrové hmoty se nanášejí na povrch stříkáním v elektrostatickém poli. Následně se výrobek vypaluje ve vypalovací peci, čímž se prášek roztaví, vytvrdne a dokonale přilne k povrchu. Prášková lakovna 7,3 x 2,8 x 2,4 m a 1,8 t váhy.

Sanace staveb
Základem sanace staveb je příprava povrchu pomocí suchého tryskání nebo vysokotlakého vodního paprsku. Proces sanace povrchu betonových konstrukcí se provádí za pomoci vybraných sanačních materiálů.

Sanace železobetonových konstrukcí
Při sanaci železobetonových konstrukcí se povrch nejprve otryská abrazivem, kterým je struska, ocelová drť nebo písky. Poté se aplikuje antikorozní ochrana pomocí antikorozních systémů a následně aplikací adhezního můstku.

Vysokotlaké čištění
Vysokotlaké čištění a tryskání vodním paprskem se provádí pomocí vysokotlakých vodních agregátů o různých výkonech podle stavu čištěného povrchu.

Čistění fasád (vodním paprskem)
Čistění fasád se provádí vodním paprskem. Lze takto čistit budovy z betonu, mramoru, žuly a dalších stavebních materiálů. Vodním paprskem lze také odstranit staré omítky, nátěry nebo graffiti.

Antikorozní ochrana
Antikorozní ochrana se provádí u kovových konstrukcí mostů, výztuh staveb a jiných kovových částí vystavených povětrnostním vlivům. Realizuje se antikorozními systémy, práškovými nátěrovými hmotami apod.

Metalizace (žárový nástřik)
Metalizace nebo-li žárový nástřik pracuje na principu tlakového nástřiku roztaveného kovu. Používá se hliník, zinek, zinacor, barevné kovy, bronz, měď, nikl nebo mosaz.

Protipožární nátěry
Mezi ošetření povrchů řadíme i protipožární zpevňující nátěry. Dají se jimi ošetřit různé typy povrchů. Našimi předními dodavateli jsou Sika, Derisol a jiné.

Tryskání povrchů
Rozlišujeme dva typy tryskání povrchů – mokré a suché. Suché (abrazivní) tryskání probíhá pomocí abraziv, kterými je struska, ocelová drť, písky nebo jiná speciální abraziva. Mokré tryskání probíhá prostřednictvím vysokotlakého vodního paprsku.

Povrchové nátěry
Objednat si můžete vypracování technologických postupů nátěrových systémů pro nejrůznější korozní prostředí dle ČSN EN ISO 12944 s využitím nátěrových hmot zahraničních i tuzemských dodavatelů.

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz